Shatta Wale Kpuu Kpaa Lyrics

INTRO
Kpa kpuu, kpa kpaa
Kpa kpuu kpu kpu, kpa kpaa
Shatta Wale eee!
Agbenɛɛ beat yi yɛdɛ

Download: Shatta Wale – Kpuu Kpaa (mp3) 

VERSE 1 – (Shatta Wale)
Agbenɛɛ mo nyɛno kokeleba
Skaska namɔ kɛɛ yoomɔ bɛ Ga
Kelebo kelebo kelebo keleba
Shatta Wale baa jwa o meter
Kɛ kpuu kɛ kpaa
Kɛ okɛɛ osumɔɔ bɛ nuu kɛdaa
Nya nya nya nya, nya nya nyaa
Wɔbaa ju ohe kɛ nyanyra

CHORUS
Ooh! nta heko, nta heko
Nta heko, wɔnshwɛ fɛɛ shi wɔnkwɛ jala mi
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Eeh! nta heko, nta heko, kɛ kpuu
Nta heko, nta heko
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Kɛ kpuu kpaa, kpuu kpaa, kpuu kpaa kpuu

VERSE 2 – (Shatta Wale)
Kelebona lekeke bo, kpa
Mashi gbɛmɛi shi kple kɛ ho
Amɛ wie wɔhe shi amɛ wieɔ kɛ ho
Tompai tompai wɔ baa na amɛ gbo
Go way you doctor nafuufu kwɛmɔ enane anyɛtɛ
April fool wɔ kɛ amɛ baa shwɛ ni amɛ baa tsɛ Shatta uuh!

CHORUS – (Shatta Wale)
Ooh! nta heko, nta heko
Nta heko, wɔnshwɛ fɛɛ shi wɔnkwɛ jala mi
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Eeh! nta heko, nta heko, kɛ kpuu
Nta heko, nta heko
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Kɛ kpuu kpaa, kpuu kpaa, kpuu kpaa kpuu

[Repeat Verse 1] – (Shatta Wale)

CHORUS – (Shatta Wale)
Ooh! nta heko, nta heko
Nta heko, wɔnshwɛ fɛɛ shi wɔnkwɛ jala mi
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Eeh! nta heko, nta heko, kɛ kpuu
Nta heko, nta heko
Kɛ kpuu kɛ kpaa, kɛ kpu kpu kpu kɛ kpaaa
Kɛ kpuu kpaa, kpuu kpaa, kpuu kpaa kpuu

VERSE 3 (Shatta Wale)
Shatta Wale eee again
OK enɛ wɔ baa fee noko fioo
Nɔ fɛɛanɔ ni ma wie
Esa ni mɔfɛɛ amɔ kɛ jo
OK ah! hey!
Enɛ lɛ mɔ oyitso mi, mɔ oyitso mi
Mɔ oyitso mi, mɔ oyitso mi
Nkɛɛ shɔɔ ohɛ mi, shɔɔ ohɛ mi
Shɔɔ ohɛ mi, shɔɔ ohɛ mi
Wo onane nɔ, wo onane nɔ
Wo onane nɔ, wo onane nɔ
Nkɛɛ wo onine nɔ, wo onine nɔ
Wo onine nɔ, wo onine nɔ
Kɛ kpuu kɛ kpaa, k3 kpu kpu kpu k3 kpa (4x)
Nta heko, amɛ wie
Shatta Wale eee
Nta heko oo, nta heko,
Wɔnshwɛ fɛɛ shi wɔnkwɛ jala mi

Comments

comments

SHARE

Inform And Educate The Masses With Relevant News Around The Globe.